Voor professionals

SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak

Onderzoek onder professionals ervaringen SISA en/of SluiS
In opdracht van de gemeente Rotterdam voert onderzoeksbureau DSP-groep dit voorjaar een onderzoek uit naar SISA en SluiS. Met het onderzoek wil de gemeente Rotterdam meer zicht krijgen op de resultaten en effecten voor professionals in de stad Rotterdam en de regio Rotterdam-Rijnmond. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente voor de doorontwikkeling van SISA en SluiS.


Casussen met match in SISA of SluiS
Een belangrijke component van het onderzoek zijn interviews met professionals. In deze interviews vraagt de DSP-groep professionals naar de inbedding van SISA en/of SluiS in hun organisatie. Maar vooral ook naar de ervaringen met individuele cases en de resultaten of effecten die zij daarvan zien. De DSP-groep bespreekt hierover graag met professionals verschillende casussen waarbij sprake was van een match in SISA of SluiS: Hebben professionals contact met elkaar opgenomen? Waarover werd afgestemd? Waartoe heeft dat geleid?

Vragen?
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de DSP-Groep (Maud Pluijm, mpluijm@dsp-groep.nl of 020-6257537) of de gemeente Rotterdam (infosisa@rotterdam.nl of infosluis@rotterdam.nl). 

SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken.                                    
Het is ook het  SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak

SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden
In SISA staat geen inhoud, geen dossier. Een professional signaleert dat hij of zij betrokken is, niet waarom! Met SISA wordt alleen maar bijgehouden of er meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind, dezelfde jongere of binnen hetzelfde gezin betrokken zijn.

Via SISA werken organisaties, die met jongeren/kinderen werken, nauw samen. Met elkaar vormen ze een sluitend netwerk om de kinderen/jongeren die risico’s lopen of problemen hebben te signaleren en te begeleiden. Voor iedereen die met jeugd te maken heeft is SISA belangrijk gereedschap.
SISA richt zich op alle instellingen, organisaties en gemeentelijke diensten die de betreffende kinderen/jongeren en eventueel hun gezinnen via een op maat gesneden traject ondersteuning te bieden en begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan erger worden voorkomen.

Op deze website vindt u alle informatie over SISA.