Voor professionals

SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak

 

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet onderzoeksbureau DSP-groep onderzoek naar de effectiviteit, doorontwikkelingen en mogelijke alternatieven van de landelijke verwijsindex risicojongeren (VIR). 

De VIR is in beheer bij het ministerie van VWS en bundelt alle signalen vanuit het hele land zodat er matches kunnen ontstaan tussen alle, aangesloten regionale verwijsindexen (SISA en andere delen van Nederland). Signalen vanuit de regionale verwijsindex worden automatisch doorgestuurd aan de landelijke verwijsindex zodat er een landelijk dekkend netwerk ontstaat.

In het kader van dit landelijk onderzoek hebben een aantal professionals een mail gekregen met uitleg over het onderzoek en/of met verzoek tot deelname.  

Hebt u een vraag over dit onderzoek? Stuur dan een mail naar VIR@dsp-groep.nl. Of kijk voor meer informatie op www.multisignaal.nl

 

                                                                                      


SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken.                                    
Het is ook het  SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak

SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden
In SISA staat geen inhoud, geen dossier. Een professional signaleert dat hij of zij betrokken is, niet waarom! Met SISA wordt alleen maar bijgehouden of er meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind, dezelfde jongere of binnen hetzelfde gezin betrokken zijn.

Via SISA werken organisaties, die met jongeren/kinderen werken, nauw samen. Met elkaar vormen ze een sluitend netwerk om de kinderen/jongeren die risico’s lopen of problemen hebben te signaleren en te begeleiden. Voor iedereen die met jeugd te maken heeft is SISA belangrijk gereedschap.
SISA richt zich op alle instellingen, organisaties en gemeentelijke diensten die de betreffende kinderen/jongeren en eventueel hun gezinnen via een op maat gesneden traject ondersteuning te bieden en begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan erger worden voorkomen.

Op deze website vindt u alle informatie over SISA.

                                                                    

Volg SISA via twitter @SISArtd