Ouders, verzorgers en jeugd

Beste ouder, verzorger of jeugdige.

Wat SISA allemaal betekent en waar het voor staat, wordt allemaal beschreven op diverse pagina's op deze website. Het kan echter zijn dat u, als ouders/verzorgers, of jij als jongere, méér wil weten over SISA. Hieronder geven we aan wat de belangrijkste zaken zijn rondom SISA.

In SISA worden kinderen/jongeren gesignaleerd van 0 tot en met 22 jaar.

Alleen geautoriseerde professionals mogen signaleren in SISA.

Er zijn minimaal twee verschillende organisaties nodig die een signaal afgeven in SISA om een match te veroorzaken.

SISA weet nooit waarom een organisatie signaleert, dat blijft bij de professional in het dossier. SISA weet niet wat er aan de hand is, wel dat er iets aan de hand is.

SISA brengt alleen organisaties samen die tegelijkertijd bij hetzelfde kind of jongere betrokken zijn. Zij worden met een matchoverzicht via een e-mailbericht van elkaars betrokkenheid op de hoogte gebracht.

In SISA staat alleen de naam, geboortedatum en geslacht van het kind/de jongere en de betrokken organisatie die een signaal heeft afgegeven.

Alleen de professionals van de organisaties die hebben gesignaleerd in SISA kunnen hun eigen signalen in het systeem inzien.

Signalen blijven maar maximaal twee jaar actief in SISA.

Alle organisaties die met SISA samenwerken hebben het Samenwerkingsconvenant SISA ondertekend.

In het document SISA facts krijgt u alle informatie over SISA.

Kijk onderaan deze pagina voor een flyer speciaal voor u als ouder/verzorger

Klik onderaan deze pagina voor een flyer speciaal voor jou!

Meer informatie? Neem dan even contact op via 010-4 982 472 of stuur een mail naar infosisa@rotterdam.nl

Klik hier voor alle documenten.