Ouders, verzorgers en jeugd

Beste ouder, verzorger of jeugdige.

Wat SISA allemaal betekent en waar het voor staat, wordt allemaal beschreven op diverse pagina's op deze website. Het kan echter zijn dat u, als ouders/verzorgers, of jij als jongere, méér wil weten over SISA. In het document SISA facts onderaan deze pagina staat alle informatie over SISA!

Uw rechten 
De professionals die een signaal afgeven in SISA, hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen niet zomaar aan anderen laten weten dat ze bij u of uw gezin betrokken zijn. Als zij een signaal in SISA afgeven informeert de professional u (vanaf 12 jaar) en/of uw wettelijke vertegenwoordiger hierover. Als er een match is ontstaan vraagt de professional altijd aan u of u wil dat er informatie wordt gedeeld. De professional bespreekt van tevoren met u wat hij of zij mag bespreken met de andere professional.


AVG
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), artikelen 15 tot en met 21, heeft u onder andere recht op inzage in uw gegevens, correctie van onjuiste verwerking van gegevens, beperking en verwijdering van de verwerking. Wilt u gebruik maken van uw rechten? Bespreek dit dan met de betrokken professional. Wilt u bezwaar maken tegen het signaal in SISA? Neem dan contact op met SISA via infosisa@rotterdam.nl of neem direct contact op met de gemeente waar u woont. De gemeente is verantwoordelijk voor een veilige en zorgvuldige verwerking.


Informatie? Neem contact op via 010-4 982 472 of stuur een mail naar infosisa@rotterdam.nl

 

Klik hier voor alle documenten.