Zorg houdt niet op bij 23!

SluiS

SluiS is een computersysteem waarin medewerkers kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij u, uw kind of uw ouder(s). 
U hebt contact met een organisatie, of verschillende organisaties, die u helpen. Bijvoorbeeld bij gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, werk en inkomen, welzijn, wonen of veiligheid. Om u zo goed mogelijk te helpen is het belangrijk dat medewerkers van verschillende organisaties dit van elkaar weten en gaan samenwerken. SluiS maakt dit mogelijk.


1. Een signaal afgeven 
U krijgt hulp van een medewerker. De medewerker geeft dit aan in het computersysteem SluiS. Dit noemen we een 'signaal'. De medewerker informeert u (vanaf 12 jaar) en/of uw wettelijke vertegenwoordiger over dit signaal. Wanneer u ouder bent dan 23 jaar en niet door iemand van de gemeente geholpen wordt vraagt de medewerker u om toestemming voor dit signaal. In SluiS staat geen inhoudelijke informatie over u. Er staat alleen dát een medewerker bij u betrokken is. Er staat niet in waarom u hulp krijgt.


2. Match
Een medewerker van een andere organisatie die ook bij u betrokken is, kan ook een signaal zetten in SluiS. De verschillende medewerkers krijgen dan contactgegevens van elkaar via SluiS. Dit noemen we een ‘match’.
 

3. Samenwerken
Na de ‘match’ kunnen medewerkers contact met elkaar opnemen om af te stemmen zodat zij goed kunnen samenwerken. Dit gebeurt altijd in overleg met u. De medewerker bespreekt samen met u wat er nodig is en welke informatie hij of zij met andere medewerkers mag delen. Het is de bedoeling dat de samenwerking u helpt. Bent u er niet tevreden over, laat dit dan weten.


Beveiliging van uw gegevens
SluiS is goed beveiligd. Alleen organisaties waarmee de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft, mogen werken met SluiS.
Een signaal blijft twee jaar actief in SluiS staan. Dat betekent dat er in die tijd een match kan ontstaan. Na die twee jaar is het signaal niet meer actief, maar blijft het nog wel vijf jaar bewaard in het systeem. Daarna worden alle gegevens verwijderd uit SluiS.


Uw rechten
De medewerkers die een signaal zetten in SluiS, hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen niet zomaar aan anderen laten weten dat ze u helpen. Als zij een signaal in SluiS afgeven informeert de medewerker u (vanaf 12 jaar) en/of uw wettelijke vertegenwoordiger hierover. Als er een match is vraagt de medewerker altijd aan u of u de samenwerking wil. De medewerker bespreekt met u wat hij of zij mag bespreken met de andere medewerker in de match.


Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), artikelen 15 tot en met 21, heeft u onder andere recht op inzage in uw gegevens, correctie van onjuiste verwerking van gegevens, beperking en verwijdering van de verwerking. Wilt u gebruik maken van uw rechten? Bespreek dit dan met uw medewerker. Wilt u bezwaar maken tegen het signaal in SluiS? Neem dan contact op met de gemeente Rotterdam. De gemeente is verantwoordelijk voor een veilige en zorgvuldige verwerking.


SluiS is een initiatief van de gemeente Rotterdam in samenwerking met Multisignaal. Voor meer informatie kunt u ook naar www.sluitendsamenwerken.nl