Zorg houdt niet op bij 23!

SluiS

SluiS

Sluitend Samenwerken 0 – 100 jaar (SluiS) is een digitaal systeem waarin professionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid, kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij burgers. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om u, uw kind of ouder(s) de best mogelijke begeleiding te bieden.

Sluitend samenwerken gaat over communiceren en samenwerking zoeken tussen organisaties en instellingen, die betrokken zijn bij burgers waar zorgen over zijn. Zorgen die zich over het eigen werkterrein uitstrekken, of die bedreigend zijn voor de gezondheid en het welzijn van die burgers zelf of hun omgeving. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan erger worden voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.sluitendsamenwerken.nl.

Sluitend samenwerken 0-100 is een initiatief van de gemeente Rotterdam in samenwerking met Multisignaal.