Zorg houdt niet op bij 23!

SluiS

SluiS

Sluitend Samenwerken (SluiS) is een digitaal systeem voor Rotterdam waarin professionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid, via een signaal, kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij personen vanaf 23 jaar oud. Samen met SISA (voor personen tot en met 22 jaar) bedienen zij alle personen van 0-100 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om eenieder de best mogelijke begeleiding en ondersteuning te bieden.

Sluitend Samenwerken gaat over communiceren en samenwerking zoeken tussen organisaties en instellingen, die betrokken zijn bij personen waar zorgen over zijn. Zorgen die zich over het eigen werkterrein uitstrekken, of die bedreigend zijn voor de gezondheid en het welzijn van die personen zelf of hun omgeving. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan erger worden voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.sluitendsamenwerken.nl.

Sluitend Samenwerken is een initiatief van de gemeente Rotterdam in samenwerking met Centrum voor Publieke Innovatie.