Huiselijk Geweld en KIndermishandeling

Meldcode

Meldcode

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Via de website van de Rijksoverheid vindt u alle relevante gegevens. Daarnaast kunt u kijken op de website van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Informatie via de gemeente Rotterdam en het gebruik van de Meldcode vind u hier.

Voor het onderwijs is een nieuwe Meldcode-app ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie.