Wet- en regelgeving

Privacy

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in 2019 een nieuwe handreiking gegevensuitwisseling voor scholen ontwikkeld. Hierin is uiteraard ook de nieuwe AVG opgenomen. Klik hier om dit in te zien.

Informatie delen. Wat kan ik en wat mag ik? Klik hier voor informatie bedoeld voor professionals die zorg en ondersteuning bieden in het sociaal domein. 

Wilt u dat het privacyprotocol van uw eigen organisatie op deze pagina te zien is? Mail dit dan naar
tw.oosterman@rotterdam.nl.

Hebt u algemene of meer gerichte vragen over privacygerelateerde onderwerpen? Stuur een e-mail naar infosisa@rotterdam.nl.  Wij zoeken het voor u uit en u krijgt altijd antwoord!
 

Klik op een onderstaande link voor meer informatie over privacy
Klik hier voor alle documenten.