VeiligThuis

01-06-2017
Voor VeiligThuis is het belangrijk dat zij tijdens Triage en/of onderzoek beschikken over informatie vanuit alle betrokken professionals.

VeiligThuis signaleert standaard alle kinderen op het moment dat zij deze in Triage nemen. In de Triage wordt een inschatting gemaakt over de veiligheid van een kind en de noodzakelijkheid over verder onderzoek vanuit VeiligThuis. Tussen het afgeven van het SISA-signaal door VeiligThuis en de triage zit slechts een zeer korte periode. Hebt u een match met VeiligThuis en hebt u relevante informatie voor de triage van VeiligThuis? Wacht dan niet af maar neem zo snel mogelijk, bij voorkeur per mail, contact op met VeiligThuis met aanvullende informatie!
Als VeiligThuis besluit tot het verrichten van verder onderzoek door VeiligThuis zal het signaal uiteraard voor de duur van het onderzoek actief blijven in SISA.

Terug naar het nieuwsoverzicht