Ouder/Gezinsmatch

19-10-2017
Op het moment dat een gezinsmatch ontstaat ontvangt u, als gebruiker van SISA, hierover een e-mailbericht. In deze mail kunt u kinderen aantreffen waar u zelf niet bij betrokken bent en die u niet kent.

De in de gezinsmatch genoemde kinderen hebben allen minimaal één overeenkomende ouder. Dit kan moeder zijn of vader. In het geval van een gezinsmatch is het de bedoeling altijd eerst contact op te nemen met uw matchpartner(s). Het kan immers zo zijn dat er meer speelt dan waarvan u op de hoogte bent. Houdt hier dus altijd rekening mee en neem altijd eerst contact op met de professional(s) die in de match word(t)(en) genoemd.

Terug naar het nieuwsoverzicht