Betrokkenheid = signaleren

01-06-2017
In SISA geef je in een zo vroeg mogelijk stadium je professionele betrokkenheid weer door het afgeven van een signaal.

Door vroegtijdig te signaleren worden escalaties voorkomen en kan men eerder samenwerken. Binnen de Jeugdwet (januari 2015) heeft namelijk een verschuiving plaatsgevonden van “risicojongeren signaleren” naar een preventiever signaleringsmoment “professionele betrokkenheid kenbaar maken”.

Terug naar het nieuwsoverzicht