Het verhaal van

Sandra

Sandra

Sandra is een meisje van 14 jaar. Haar ouders zijn gescheiden, ze woont samen met haar oudere broer en jongere zusje bij haar moeder. De moeder van Sandra heeft al een aantal jaar problemen met het opvoeden van de kinderen, maar heeft hier geen hulp voor gezocht.

Zorgen op het VMBO
Sandra zit op het VMBO en heeft moeite om op school goed met haar klasgenoten mee te komen. Ze heeft beperkte cognitieve capaciteiten en daarnaast moeite met contact met anderen. Haar emoties gaan met pieken en dalen. Ze is of heel uitbundig of heel somber en dwars. Ook kent ze af en toe perioden van verzuim van school. De zorgcoördinator van de school bespreekt haar zorgen over Sandra in het interne zorgteam van de school. Tijdens dit overleg wordt besloten een signaal in SISA af te geven en de zorgen rondom Sandra te bespreken in het Zorg Advies Team (ZAT). In het gesprek met de moeder waarin de zorgcoördinator de zorgen over Sandra bespreekt, vertelt Sandra’s moeder dat in de familie psychische problematiek voorkomt, namelijk Autisme Spectrumstoornissen (ASS). De moeder van Sandra wordt geinformeerd over het signaal in SISA.

Match met Leerplicht
Nadat de zorgcoördinator het signaal in SISA heeft geplaatst, ontstaat een match met Leerplicht. De zorgcoördinator en de leerplichtambtenaar hebben hierdoor al contact met elkaar over Sandra voordat de zorgen rond Sandra in het ZAT worden besproken. In het ZAT wordt afgesproken Sandra via schoolmaatschappelijk werk door te verwijzen naar een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie om te onderzoeken of de problemen van Sandra op school te maken kunnen hebben met de psychische problematiek die in de familie voorkomt. Na diagnose blijkt Sandra inderdaad te kampen met ASS en te zijn aangewezen op gespecialiseerde behandeling.

Meerwaarde SISA
In de casus van Sandra zouden de betrokken organisaties elkaar uiteindelijk wel gevonden hebben in het ZAT. Het bleek vooral nuttig dat de zorgcoördinator al contact had gehad met de leerplichtambtenaar voordat de zorgen rond Sandra in het ZAT werden besproken. Door het al bestaande contact kon er in het ZAT al voortgang worden besproken. Ook heeft SISA in het geval van Sandra een positieve rol gespeeld in het gesprek van de zorgcoördinator met de moeder van Sandra. Sandra’s moeder wilde juist graag contact van de school met andere organisaties, in dit geval met Leerplicht waarvan zij al een waarschuwende brief had ontvangen.