Wet- en regelgeving

Privacy

Beste collega,

Op deze pagina kunt u verschillende protocollen, op het gebied van privacy in samenhang met SISA, inzien.  

Wilt u dat het privacyprotocol van uw eigen organisatie op deze pagina te zien is? Mail dit dan naar
tw.oosterman@rotterdam.nl.

Hebt  u algemene of meer gerichte vragen over privacygerelateerde onderwerpen? Stuur een e-mail naar infosisa@rotterdam.nl.  Wij zoeken het voor u uit en u krijgt altijd antwoord!

Een nieuwe film over privacy. Welke informatie deel je wel en  welke niet en welke afwegingen maak je daarbij. Kijk op www.verwijsindex.tv voor deze film.


Instrument ‘Samenwerken in de jeugdketen’.
Het ministerie van VWS heeft in het voorjaar van 2011 een instrument ontwikkeld dat geheel gaat over gegevensuitwisseling. Het instrument geeft een beschrijving van het afwegingskader (hoe af te stemmen met andere professionals). Daarnaast laat het instrument een aantal vragen zien die u kunnen helpen om de zorgen over een gezonde en veilige ontwikkeling van een jongere te concretiseren en geeft het u een stappenplan bij het maken van uw af- en overwegingen om gegevens uit te wisselen.

U kunt dit instrument gebruiken als u zich zorgen maakt over een jongere en als u wilt afwegen of samenwerking en informatie uitwisselen met andere betrokken professionals in het belang van de jongere is. Ook als dit betekent dat inbreuk op de privacy van de jongere en/of zijn ouders wordt gemaakt. Het kan dan gaan om het zoeken van contact met andere professionals, een signaal afgeven in SISA of het verifiëren van een vermoeden van kindermishandeling.

Klik hier om 'samenwerken in de jeugdketen' te bekijken.

Klik hier voor alle documenten.